استخدام افراد زیر سن در صفوف نیروهای امنیتی ممنوع شد

بر اساس دستور تازه ملا هبت الله رهبر طالبان،استخدام افراد زیر سن و سال در صفوف امنیتی ممنوع گردید.

رهبر طالبان امروز یکشنبه ۸ حمل در فرمان تازه ای دستور داده است به دلیل ناتوانی افراد زیر سن،حق اشتراک در «عملیات جهادی» را ندارند.

او دراین فرمان گفته است که حضور زیر سن افراد در صفوف نیروهای امنیتی باعث بدنامی طالبان می شود و باید کسانی که در زیر سن ۱۸ قرار دارند خلع سلاح شوند.