استرالیا به ارزش ۴۳۰ میلیون دالر کارخانه پروسس چرس در کشور می سازد

سخنگوی وزارت داخله طالبان از توافق این وزارت با یک شرکت استرالیایی روی ایجاد یک کارخانه پروسس چرس در کشور  خبر می دهد

سعید خوستی امروز چهار شنبه ۳ قوس  در صفحه توییتر اش از توافق طالبان با شرکت” Cpharm ”  استرالیایی در بخش تولید و پروسس چرس به ارزش ۴۳۰ میلیون دالر خبر می داد

خوستی در توییتر اش نوشته است نمایندگان شرکت استرالیایی با مسوولان معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله دیدار کرده است و توافق دوطرف حاصل گردیده است تا چرس در کشور به صورت قانون تولید وپروسس گردد

سخنگوی وزارت داخله طالبان گفته است شرکت استرالیایی از چرس تولید شده افغانستان جهت تولید ادویه جات استفاده خواهد کرد و اکنون ۲۰ جریب زمین در کشور چرس کشت می شود و شرکت استرالیایی به ۳۰ جریب جهت نیاز به چرس ضرورت دارد

او گفته است که با آغاز به کار این شرکت برای تعداد زیادی از شهروندان کشور زمنیه کار فراهم خواهد گردید.