استرالیا طی چهار سال به ۱۶هزار و پنجصد شهروند افغان پناهندگی می دهد

دولت استرالیا اعلام کرده است طی چهار‌سال آینده  به ۱۶هزار و پنجصد شهروند افغانستان پناهندگی می دهد.

به گزارش روزنامه گاردین،دولت استرالیا را هزینه ۶۶۶ میلیون دالری را برای تکمیل این روند تایید کرده است.

روزنامه گاردین گزارش داده است که دولت اسکات موریسون، نخست‌وزیر آسترالیا تحت فشار های بین المللی سرانجام پذیرفته است که به ۱۶ هزار و ۵۰۰ شهروند دیگر افغانستان نیز پناهنده‌گی بدهد

گاردین افزوده است دولت اسکات موریسن باوجود فشار داخلی اما این موضوع را پذیرفته است.

براساس اعلام دولت استرالیا سالانه ۴هزار و ۱۲۵ شهروند افغانستان تابعیت استرالیا را دریافت خواهد کرد.