استفاده از مواد آتش زا و پتاقی در هرات ممنوع شد

قوماندانی امنیه ولایت هرات با صدور یک نامه ای رسمی از دکانداران این ولایت خواسته است تا پتاقی و مواد آتش زا را نفروشند.
در مکتوب صادر شده ای قوماندانی ولایت هرات آمده است تا از فروش هرنوع مواد آتش زا‌ خود داری کنند و در صورت تخلف با دکانداران برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
این قوماندانی در یک مکتوب دیگر از حوزه های امنیتی خواسته است تا جلو هرنوع پتاقی و مواد آتش زا را بگیرند و با متخلفان آن برخورد قانونی کنند.