اسراییل:در صورت توافق هسته ای امریکا با ایران این کشور از آن تبعیت نخواهد کرد

نفتالی بنت نخست وزیر اسراییل می گوید در صورت توافق هسته ای امریکا با ایران این کشور از آن تبعیت نخواهد کرد و تعهدی نسبت به آن نخواهد داشت

نخست وزیر اسراییل گفته است ایستادن اسراییل در مقابل ایران به معنای ایستادن در برابر یک رژیم اسلامگرای تندرو است که در پی برتری جوی شیعیان زیر چتر سلاح هسته ای است او گفته است جهان باید شاهد باشد که ایران به دنبال برتری جوی در سطح جهان است و نباید از این موضوع چشم پوشی کند و اگر هم چشم پوشی کند اسراییل چشم نخواهد پوشید.

این مقام بلند رتبه ای اسراییل گفته است ایران با پیشروی در مسیر دستیابی به اسلحه اتمی گروهای شبه نظامی شیعه نیابتی را در خاورمیانه  با تسلیحات مدرن تجهیز می کند.

اسراییل و ایران دشمنان دیرینه ای است که هردو طرف همدیگر را به محو کردن از سطح زمین تهدید می کنند.