اسپنتا: کشتار دوام دار و هدفمند هزاره ها سند آشکار نسل کشی است

رنگین دادفر اسپنتا،مشاور پیشین امنیت ملی حکومت حامد کرزی می گوید حملات تروریستی روز گذشته در غرب کابل سند آشکار نسل کشی هزاره هاست.

سپنتا گفته است:”کشتار دوام‌دار و هدف‌مند کودکان و نوجوانان هزاره، سند آشکار نسل‌کشی در سرزمین ماست.”

سپنتا در ادامه نوشته است: “زنان و مردان هزاره، چراغ دانش و هنر را در این سال‌ها چه با غرور برافروخته نگه‌داشتند و این صعود و شکوه، مایه دشمنی بیش‌تر تروریستان است.”

در حمله روز گذشته بر مکتب عبدالرحیم شهید حدود صد تن کشته و زخمی گردید