اعتراض کارمندان ریاست برشنای سمنگان به‌‌ پرداخت‌نشدن معاش‌شان

کارمندان ریاست برشنای ولایت سمنگان به‌‌خاطر پرداخت‌نشدن معاش‌شان، پیش از چاشت امروز در برابر دروازۀ این ریاست دست به گردهمایی اعتراضی زدند. این کارمندان که شمارشان به بیش از بیست تن می‌رسید، شعار «معاش کارمندان برشنا پرداخته شود» سر می‌دادند. آنان می‌گویند که از سه ماه به این‌سو معاش دریافت نکرده‌اند.

نجیب که در بخش اداری ریاست برشنای سمنگان کار می‌کند، می‌گوید که بیش‌تر این کارمندان از دکان‌‌داران بدهکار هستند و سه ماه می‌شود معاش‌های‌شان را دریافت نکرده‌اند.

رسا که در بخش برق این ریاست کار می‌کند، هم می‌گوید که با نزدیک‌شدن فصل زمستان و افزایش بهای مواد غذایی و سوخت، آنان معاش‌های‌شان‌ را دریافت نکرده‌اند و حتی برخی از خانواده‌های این کارمندان به مواد اولیه دست‌رسی ندارند.