افراد ناشناس در غرب کابل یک خانم را در داخل خانه اش کشتند

منابع محلی در غرب کابل می گوید یک خانم در شهرک جاغوری ها در مربوطات ناحیه سیزدهم شهرکابل به قتل رسیده است.

به نقل از منابع این خانم صبح روز سه شنبه۹ حمل در داخل خانه اش خفه گردیده است .

هنوز انگیزه قتل مشخص نیست و مقامات مسوول نیز چیزی در مورد این رویداد نگفته است.

این دومین قتل مرموز خانم ها در غرب کابل در یک هفته ای اخیر است.