افراد ناشناس پلنگ کمیاب افغانستان را کشتند

کشته شدن یک پلنگ کمیاب به دست افراد تفنگ دارناشناس درنورستان، واکنش های زیادی را به همراه داشته است.

تصاویری که امروز در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود، نشان می دهد که شماری از افراد تفنگ دارپلنگی را شکارمی کنند و در نهایت می کشند.

منبع پلیس نورستان گفت که تلاش ها برای ردیابی و بازداشت عاملان کشتن این پلنگ کمیاب آغازشده است.

پلنگ های کمیاب که نسل شان در حال انقراض در دنیاست، دراین اواخر در نورستان و بدخشان افغانستان دیده شده است.