افراد ناشناس پنج عضو یک خانواده را در هرات سربریده است

خبرنگاران  محلی هرات گزارش داده اند که ۵ عضو یک خانواده به‌ گونه مرموز در هرات به قتل رسیدند

گفته شده است که ۵ عضو یک خانواده شامل سه کودک، یک زن و یک مرد کهن‌ سال در ولسوالی انجیل هرات ازسوی افرادناشناس کشته شدند.

مسوولین امنیتی در هرات میگویند این افراد به وسیله تفنگچه کشته شده و علت این رویداد را خصومت‌های خانواده‌گی عنوان کردند.

اما داکتران در شفاخانه حوزوی هرات می‌گویند که این افراد بر اثر ضربات چاقو که درسروصورت شان صورت گرفته جان باخته اند.

در همین حال ‏ثابت هروی، مسئول مطبوعاتی ریاست استخبارات طالبان در ولایت هرات می‌گوید که افراد ناشناس این خانواده را سربریده اند.

او گفته است که بررسی‌ها برای شناسایی عاملان این رویداد ادامه دارند.