افراد ناشناس یک کودک را درولایت تخار سربریده است

افراد ناشناس یک کودک را درولایت تخار سربریده است منابع نزدیک به خانواده ای این کوک گفته است این رویداد دز ولسوالی رستاق ولایت تخار اتفاق افتاده است
به گفته منابع این کودک ۱۰ ساله امروز سیزدهم قوس در نزدیکی مدیریت معارف این ولایت به قتل رسیده است
طالبان تا کنون در این مورد چیزی بیان نکرده است
قتل های مرموز و کشتار هدفمند در کشور افزایش بی پیشنه پیداکرده است