افزایش صادرات پاکستان به کشور

بانک مرکزی پاکستان می گوید در نیم سال ۲۰۲۳ صادرات کالاها و خدمات آن کشور به افغانستان نسبت به سال گذشته ۳۶۳ درصد افزایش داشته است.

ماه های جولای تا دسامبر ۲۰۲۳، پاکستان به ارزش بیش از ۲۶۰ میلیون دلار به افغانستان صادرات داشته است.

این در حالیست که ارزش صادرات در دوره مشابه سال قبلی در حدود ۲۵۱ میلیون دلار بوده است.

این درحالیست که پاکستان پس از سقوط جمهوریت بیشترین داد و ستد با أفغانستان داشته و پیش از آن این داد و ستد کمتر بود.