کودکان مبتلا به سو تغذی در کشور افزایش پیدا کرده است

صندوق وجهی سازمان ملل متحد (یونیسف ) از افزایش موارد سوءتغذیه کودکان در افغانستان خبر می دهد و می گوید اگر اقدام فوری نشود ؛ ممکن یک میلیون کودک در اثر این بیماری جان های خود را از دست بدهند

یونیسف امروز چهارشنبه ، ۲۰ دلو با نشر توییتی ، از افزایش کودکان مبتلا به سوءتغذیه در افغانستان خبر می دهد ، و خواستار توجه در این زمینه شده است.

یونیسف پیش از این گفته بود که در جریان سال جاری از هر دو کودک افغان ، یک آن به سوءتغذیه حاد مبتلا خواهد شد ؛ اما امروز هشدار داد که اگر اقدام فوری به وضعیت کودکان در افغانستان نشود ، ممکن یک میلیون کودک در اثر سوءتغذیه حاد جان خود را از دست دهند .

همچنان یونیسف گفته است که برای بهبود وضعیت زندگی افغان ها و به ویژه نجات جان کودکان در این کشور کار می کند ، قرار است در سال ۲۰۲۲ میلادی ، یک میلیون کودک مبتلا به سوءتغذیه را در این کشور درمان کند .

این در حال است که ملل متحد گفته بود که ۳،۲ میلیون کودک زیر پنج سال در افعانستان ، تا آخر سال روان میلادی با سوءتغذیه حاد مواجه خواهند شد .