افضل انور استاد دانشگاه طبی کابل وفات کرد

افضل انور استاد دانشگاه طبی کابل وفات کرد

دانشگاه طبی کابل از وفات استاد محمد افضل انور رئیس پیشین و یکی از کادرهای ورزیده و سابقه دار این دانشگاه خبر داده است.

دانشاه کابل نوشته است استاد انور به اثر بیماری که عاید حالش شده بود، شب یکشنبه در خانه اش در کابل درگذشته است.

طبق اعلامیه دانشگاه طبی کابل، داکتر انور در سال ۱۳۴۵ خورشیدی پس از فراغت از دانشگاه طب کابل به صفت کادر علمی و عضو دیپارتمنت هستولوژی این دانشگاه به کار آغاز کرد و ۵۰ سال عمرش را صرف تدریس در این دانشگاه کرد.