افغانستان بالاترین مرگ و میر‌مادران را دربین کشورهای آسیا دارد

مسئولان در صندوق جمعیت سازمان ملل متحد امروز دوشنبه(۱۶ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفته است  افغانستان بالاترین مرگ و میر مادران را در کشور‌های آسیایی دارد

در گزارش آیت سازمان آمده است  از هر هزار ولادت مادران أفغانستان ۶۳۸ مادر وفات می‌کنند.

در گزارش این صندوق هشدار داده شد که در صورت عدم رسیدگی به وضعیت مادران، انتظار می‌رود که وضعیت آنان بدتر شود.

نبود مراکز صحی در ولایت ها و کمبود داکتران زن عامل است که بیشترین قربانی را از مادران می گیرد.