امارات متحده بر فعالیت های اشرف غنی محدودیت وضع کرد

مسوولان حکومت طالبان می کوید امارات متحده عرب بر فعالیت های سیاسی اشرف غنی و شماری دیگر از مقامات اداره وی محدودیت وضع کرده است.
احمد الله وثیق عضو کمیسیون فرهنگی طالبان می گوید این محدودیت ها بر اشرف غنی ریس جمهور سابق،عطا محمد نور ریس حزب جمعیت و حمد الله محب مشاور امنیت ملی سابق وضع گردیده است
وثیق این موضوع را در صفحه فیسبوک اش نوشته است اما مقامات اماراتی تا کنون در این مورد چیزی نگفته است
پس‌ از فروپاشی نظام سیاسی افغانستان اشرف غنی به امارات پناهنده شد