امارت اسلامی: به هدف مشورت های سیاسی نشست شورای عالمان دینی در کابل برگزار می شود

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می گوید نشست در کابل با اشتراک عالمان دین به هدف رایزنی روی موضوعات مختلف از جمله حقوق زنان از نظر دین اسلام برگزار می شود.

مجاهد گفته است عالمان دین در این نشست نظرات خویش را به امارت اسلامی بیان خواهد نمود و با زنان که در باره شریعت معلومات دارند مشوره خواهد شد.

ذبیح الله مجاهد در باره زمان این نشست و تعداد شرکت کنندگان آن چیزی نگفته است.

این درحالیست که روز گذشته یوناما به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از طالبان خواست تا برابری را در جامعه افغانستان به یک امر معمولی و عادی تبدیل کنند.