امارت اسلامی: سفارت افغانستان در مسکو به دیپلمات ما سپرده شد

عبدالقهار‌بلخی،سخنگوی وزارت‌خارجه می گوید روسیه دیپلمات های مارا‌پذیرفته است و سفارت أفغانستان در مسکو را تحویل داده است.
وزارت خارجه کشور از این اقدام روسیه سپاسگذاری کرده است
پس از هشت ماه هنوز هیچ کشوری امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است اما در شماری از کشور ها دیپلمات های امارت اسلامی را پذیرفته است.
وزرات خارجه روسیه نیز تاکید کرده پذیرش دیپلمات های طالبان به معنای به رسمیت شناختن حکومت شان نیست.