امارت اسلامی طالبان پرچم سفید را جاگزین پرچم سه رنگ کشور کرد

امارت اسلامی در اعلامیه ای ازتمام مقامات دولتی خواسته است در دیدار های رسمی از پرچم سفید استفاده کنند.

در این اعلامیه آمده است رنگ مونوگرام ملی از سه رنگ به یک رنگ تبدیل شود و در پس زمینه های برنامه ای تلویزیونی بجای موسیقی از ترانه استفاده شود.