امارت اسلامی کشت کوکنار در کشور را ممنوع اعلام کرد

براساس تازه ترین فرمان ملا هبت الله،کشت کوکنار در سراسر کشور‌ممنوع اعلام گردید و کسی حق ندارد تا کوکنار کشت کند.
دراین فرمان آمده است:” اگر خدای نخواسته کسی تخلف بکند کشت او از بین برده می‌شود و با متخلف از روی شریعت اسلامی برخورد صورت می‌گیرد.”
در فرمان ملا هبت الله آمده است انتقال،فروش واردات و صادرات تمام مواد نشه آور ممنوع است و با متخلفان برخورد جدی مطابق شریعت خواهد شد.