امرالله صالح: رئیس استخبارات نظامی پاکستان به قندهار آمده است.

امرالله صالح معاون ریس جمهور پیشین در تویتی ادعا کرده است امرالله ندیم احمد انجم رئیس استخبارات پاکستان به قندهار آمده است

صالح گفته است ندیم احمد انجم بخاطر این که از چشم رسانه ها پنهان شود به قندهار آمده است و ملا حسن آخند با شماری از اعضای کابینه اش به قندهار رفته است.

شماری از رسانه ها گفته است اعضای ارشد طالبان به شمول ملاحسن آخند به دیدار ملاهبت الله به قندهار رفته اند تا در مورد ایجاد تغییر در ترکیب کابینه و کسب مشروعیت سیاسی و حل اختلافات درونی بحث و تبادل نظر کنند.