امرالله صالح: مقاومت به‌زودی در سراسر افغانستان گسترش می‌یابد

امرالله صالح معاون رییس جمهور فرار افغانستان می گوید به زودی مقاومت سراسری خواهد شد

او امروز سه شنبه ۲۰ ثور در صفحه رسمی توییتر خود نوشته است،این مقاومت مقدس است،درست که اکنون مبارزه در منطقه خاص متمرکز گریده است ولی به زودی سراسری خواهد شد،مثل یک قطره روغن روی کاغذ همه جا را خواهد گرفت.

او افزده است تا زمانیکه  به مردم حق انتخاب رهبران وسیستم دولتی خود داده نشود،این مبارزه متوقف نخواهد گردید.

این درحالیست که امرالله صالح اکنون درخارج از کشور به سر می برد ولی از راه دور همواره صدای دهل جنگ را نواخته است.