امرخیل: اشرف غنی فاسد نبود او با فساد مبارزه می کرد

پس حضور اشرف غنی ریس جمهور فراری افغانستان در لیست نهایی فاسد ترین چهره سال از سوی پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد اداری،ضیا الحق امرخیل والی جلال آباد در حکومت پیشین می گوید او شخصا با اشرف غنی کار کرده است وی شخص مفسد نبوده بلکه با فساد همواره مبارزه کرده است.

امرخیل امروز در صفحه فیسبوک خود نوشته است: « گزارش OCCRP درباره محمد اشرف غنی، رییس جمهور پیشین، یک تلاش ناکام برای ترور شخصیت او است. من از نزدیک آشنایی و تجربه همکاری با ایشان را دارم و به صراحت می‌توانم بگویم که او فردی فاسد نبود، بلکه در مبارزه با فساد کار می‌کرد.»

این نهاد در ادامه نوشته است : «غنی قطعاً مستحق این جایزه است. او هم در فساد و هم در بی‌کفایتی فاحش خود نفس‌گیر بود. او مردم خود را ترک کرد و آن‌ها را در بدبختی و مرگ واگذاشت.»

امر خیل از چهره ها نزدیک به غنی بود که د رمقام های گوناگون وظیفه اجرا کرده است و اکنون در پی تطهیر چهره اشرف غنی است.