امریکا: بانک های جهان می توانند به هدف کمک های بشردوستانه به افغانستان پول ارسال کنند

امریکا روز گذشته چهارشنبه ۱۳ دلو اعلام کرده است بانک های بین‌المللی می توانند کمک های بشر دوستانه بدون ترس و هراس به افغانستان ارسال کنند.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است این کشور راهکار تازه را روی دست گرفته است که سازمان های کمک کننده بتوانند بدون محدودیت و تحریم از سوی ازامریکا به افغانستان پول ارسال کنند.

انتونیو گوترش ریس سازمان ملل متحد نیز هشدار داده است که اکنون جمعیت افغانستان با مشکلات شدید مواجه اند و در صورت توقف ارسال کمک های بشردوستانه به این کشور جهان شاهد وقوع یک فاجعه خواهد بود.

این درحالیست که ۱۰میلیون دالر پول افغانستان توسط امریکا مسدود است.