امریکا برای بهبود وضعیت زنان افغان یک مشاور و یک نماینده ویژه معرفی می کند

وزارت خارجه امریکا اعلام کرده است که قرار است این کشور یک نماینده ویژه و یک مشاور برای کمک به دختران و زنان افغانستان معرفی کند.

رسانه های امریکایی روز چهار شنبه هشتم جدی گزارش داده است دو مقام  دولتی سابقه دار برای بهبود شرایط زنان افغانستان معرفی خواهد شد.

ان‌بی‌سی نیوز گفته است قرار است آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه، رینا امیری را به عنوان نماینده ویژه در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان منصوب کند.

به گفته این رسانه‌ امریکایی، استیفانی فاستر، یکی دیگر از کارکنان باتجربه وزارت  خارجه آن کشور به عنوان مشاور ارشد در امور زنان و دختران معرفی خواهد شد.

این درحالیست که امارت اسلامی طالبان وعده داده است در چارچوب شریعت اسلامی تمام حقوق زنان افغان محفوظ است