امریکا و بریتانیا خواستار‌حذف روسیه از شورای حقوق بشر ملل متحد شدند

بعد از نشر خبر در مورد کشته شدن ده‌ها فرد ملکی در شهر بوچا ، اوکراین آمریکا و بریتانیا از ملل متحد خواست تا روسیه را از شورای حقوق بشر این سازمان حذف کند .

لیندا توماس گرینفیلد ، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، حضور روسیه در این سازمان را یک استهزا خوانده است .

بر اساس مقررات ، اگر مشخص شود کشور در طول عضویت خود بطور مداوم مرتکب تقص فاحش و سیستماتیک حقوق بشر شده است ، می توان در خواست حذف را مطرح کرد .

این خواست آمریکا و بریتانیا از سازمان ملل، در صورت قابل اجرا است که حداقل دو سوم از ۱۹۳ عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد آنرا حمایت کند .

گفتنی است که واسیلی نبینزا، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، حذف روسیه از این سازمان را غیر قابل باور خوانده است .