امیرخان متقی: درباره حکومت همه شمول نمی توانم پیشگویی کنم

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان که در نشستی دیپلماسی به آنتالیا ترکیه رفته است می گوید مشخص نیست حکومت فراگیر کی تشکیل خواهد شد.

متقی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری اناتولی ترکیه گفته است :« اصلاحات در حکومت طالبان صورت گرفته و موجب تکامل تدریجی آن شده است. حکومت از هر نگاه باید روی پای خود بایستد. این‌که این فرآیند چه زمانی به انجام خواهد رسید، نمی‌توانم پیش‌گویی کنم.

این درحالیست که پس از  سقوط حکومت پیشین و احیای دوباره طالبان حکومت همه شمول خواست همه جهان و شرط به رسمیت شناخته شدن  طالبان در سطح بین الملل است .