امیرخان متقی سرپرست وزارت‌خارجه‌ طالبان به قطر رفته است

مولوی امیرخان متقی،سرپرست وزارت خارجه طالبان امروز یکشنبه ۲۴ دلو در‌ راس‌ یک هیئات بلند رتبه عازم قطر گردید.

وزارت خارجه با نشر خبرنامه ای گفته است این هیات شامل معینان وزارت های مختلف است و قرار است با نماینده های کشور‌های خلیج،و اتحادیه اروپا گفتگو کنند..

قطر همواره میزبان گفتگو های مهم در مورد أفغانستان بوده‌است و پس از سقوط حکومت پیشین بعضی کشور های جهان سفارت شان را از‌کابل  به قطر منتقل کرده است.