امیر خان متقی:ادعای رشد گروه القاعده در افغانستان بی اساس است

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته های جنرال کنت منکزی را که گفته است گروهای تروریستی در‌افغانستان رشد کرده را رد کرد.
متقی روز یکشنبه در ۲۱ قوس در مصاحبه با اسشیتد پرس با ابراز این مطلب گفته است .

این ادعا علیه حکومت طالبان است و هیچ مدرکی در‌این باره وجود ندارد. سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته است ادعای جنرال امریکایی بی اساس است.
متقی به این خبرگزاری گفته است طالبان متعهد به توافقنامه دوحه است و هرگونه همکاری با گروهای تروریستی و القاعده مردود است.
این در‌حالیست که امریکا گفته است پس از خروج این کشور تز افغانستان القاعده در این کشور رشد کرده است و رد یابی گروهای تروریستی به‌این کشور‌نیز مشکل شده است.