انتونیو گوترش: تروریسم باردیگر در افغانستان در حال قدرتمند شدن است

انتونیو گوترش،دبیر‌کل سازمان ملل متحد می گوید تروریسم باردیگر در افغانستان درحال قدرت گرفتن است.
او که در نشست مبارزه با تروریسم در اسپانیا سخنرانی می‌کرد گفته است قدرتمند شدن گروهای ترویستی می تواند تهدید برای جهان باشد .
این نشست در شهر مالاگا اسپانیا برگزار گردیده بود.
داعش شاخه خراسان جدی ترین تهدید علیه کشور های همسایه می باشد که گفته می شود مرکز آن در افغانستان است.