انحلال پارلمان پاکستان باطل شد

براساس گزارش منابع خبری پاکستان ‏دادگاه عالی پاکستان تصمیم نایب رئیس پارلمان این کشور مبنی بر لغو پارلمان را مخالف قانون اساسی دانسته و دستور داد تا پارلمان دوباره احیا و درخواست رأی عدم اعتماد به عمران خان تکمیل گردد.

قرار است شنبه ۲۰ حمل جلسه بعدی پارلمان دایر و روند رأی عدم اعتماد به عمران خان دنبال گردد.