انس حقانی برادر سراج الدین حقانی به طور کنایه آمیزی از دیگر یاران شان شکایت کرد

انس حقانی برادر سراج الدین حقانی به طور کنایه آمیزی از یاران دیگر شان شکایت کرد
او در توییتر‌اش نوشته است«برخی‌ها‌ زود فریب مقام را می خورند ‌و زود دوستان خویش را از دست می دهد وقتی از مقام قدرت ابرو افتاد زود پیش دوستان سابق شان بر می گردد،اما در دل دوستان سابق شان جایگاه قبلی را نمی داشته باشد»
انس حقانی اگرچی به صورت مشخص از کسی شکایت نکرده است ولی به طور ضمنی از بعضی هم قطاران خوبش گلایه کرده است.
قبلا رسانه ها از اختلافات شدید بین مقام های طالبان خبر داده بود اما مقام های طالبان آین موضوعات را شایعه رسانه ها گفته بودند.