انس حقانی: به نام امر به معروف نباید مردم از اسلام متنفر شوند

انس حقانی،مشارو ارشد وزارت داخله حکومت سرپرست طالبان امروز سه شنبه ۲۰ ثور در یک نشست گفته است نباید بنام امر به معروف مردم را از اسلام متنفر کنیم.

او گفته است:” به نام امر به معروف باید مردم را از اسلام متنفر نکنیم. بلکه همانطور که ما قبلا قربانی داده‌ایم، حالا باید همان گونه خیال مردم را حفظ کنیم.”

پیش از این وزارت امر به معروف طالبان حجاب را در سراسر کشور اجباری کرده بود و چادری را ایده آل ترین نوع حجاب برای زنان گفته بود که باعث واکنش های جهانی نیز شد.