انس حقانی: نشست اسلو مثبت بود و تاثیرات آن به زودی دیده خواهد شد

انس حقانی عضو هیئت طالبان در اسلو و برادر سراج الدین حقانی وزیر امور داخله حکومت طالبان می گوید نشست اسلو مثبت بود و تاثیرات آن به زودی دیده خواهد شد.

او در گفتگو با تلویزیون ملی گفته است سفر هیات طالبان در اسلو پر دستاورد بود و به زودی تغییرات آن حس خواهد گردید.

به گفته حقانی این سفر گام مهم برای وصل افغانستان با جهان بود .

نشست سه روز اسلو در پایتخت ناروی روز شنبه هفته قبل آغاز گردید و روز سه شنبه به پایان رسید.