انفجار یک ماین جان پنج کودک را در ولایت تخار گرفت

 

انصار الله انصار،ریس اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار گفته است این حادثه امروز پنج شنبه در ساحه”گولایی”باغ ولایت تخار اتفاق افتاده است که پنج کودک در اثر انفجار جان خود را از دست داده است

او گفته است حادثه زمانی رخ داده است که شماری از کودکان تلاش داشتند این ماین را برای فروش به شهر انتقال دهد

ماین ها هنوز به صورت کامل از افغانستان پاک سازی نگردیده است و هراز گاهی جان شهروندان کشور را می گیرد