اوزبیکستان هواپیما های حکومت پیشین را به طالبان نمی دهد

عصمت الله ارگاشف،نماینده ویژه ریس جمهور اوزبیکستان در امور افغانستان گفته است ۵۰ فروند هواپیما و چرخ بال های معتلق به قوایی هوای پیشین افغانستان را به طالبان تسلیم نخواهد کرد.

اما صدایی امریکا گزارش داده است این هواپیما ها متعلق به امریکا است و به طالبان داده نخواهد شد.

نماینده ویژه اوزبیکستان در امور افغانستان به صدای امریکا گفته است: «دولت امریکا هزینه این بالگردها و هواپیماها را پرداخته است.» به گفته او، «واشنگتن دولت سابق افغانستان را تأمین مالی می‌کرد، لذا این کاملاً به واشنگتن بسته‌گی دارد که با این بالگردها و هواپیماها چه می‌کند»

این درحالیست که وزیر دفاغ طالبان چندی پیش هشدار داده بود که همسایه ها باید هواپیما های افغانستان را برگرداند.