ایران طی دو هفته اخیر ۲۰ هزار پناهجوی افغان را اخراج کرده است

مقام‌های ایرانی می گویند این کشور طی دو‌هفته ای اخیر بیشتر از ۲۰‌هزار پناهجوی افغان را اخراج کردند.

مجید شجاع،فرمانده مرزبانی خراسان رضوی امروز شنبه،۲۱ دلو به رسانه های ایران گفته است این تعداد پناهجوی افغان از مرز دوغارون اخراج گردیده است.

او افزوده است: «هر یک از اتباع کشورهای خارجی باید از طریق دروازه‌های رسمی و قانونی وارد کشور شوند، در غیر این‌ صورت برخورد قاطع با آن‌ها صورت می‌گیرد.»

این درحالیست که ایران با مهاجران افغان رفتار زشت دارند ولی با آنهم روزانه تعداد زیادی از راه های غیر قانونی به آن کشور می روند.