ایران: نگران فعالیت گروهای تروریستی در‌افغانستان هستیم

زهرا ارشادی، سفیر  ایران در سازمان ملل در نشست شورای امنیت گفته است نگران فعالیت گروهای تروریستی در أفغانستان هستیم.

ایران به شدت نگران فعالیت‌های تروریستی در افغانستان است. بر اساس گزارش دبیرکل تروریسم هنوز یک چالش بزرگ در افغانستان است. 

حملات گروه‌های تروریستی منتسب به داعش تشدید شده و به خارج از کابل و شرق افغانستان گسترش یافته است. 

این درحالیست که طالبان گفته است هیچ تهدیدی از آدرس أفغانستان متوجه کشور های دیگر نخواهد بود.