ایلان ماسک در آستانه تصاحب کامل توئیتر

به نقل از نیویارک تایمز ایلان ماسک قرار است با پرداخت ۴۶.۵ میلیارد دالر و خرید توئیتر به طور کامل این شبکه ای اجتماعی را تصاحب کند.

شنیده ها از منابع غیر رسمی حاکی از آن است که ایلان ماسک و ۱۱ عضو هیئت مدیره توئیتر درباره زمان دقیق معامله و چند و چون فروش توئیتر به مدیرعامل تسلا گفت و شنود هایی را صورت داده اند.

این موضوع از ساعات اولیه امروز آغاز گردیده است و قرار است نتیجه نهایی به زودی اعلام شود.