ایلان ماسک قرار است به هیئت مدیره توییتر بپیوندد

پس از خریداری ۹،۲ درصد از سهام تویتر توسط ماسک ، اکنون قرار است او به هیئت مدیره این شرکت بپیوندد

ایلان ماسک ، مدیر عامل تسلا و اسپیس ایکس ، که در این اواخیر بار ها در تویتر خود از سیاست های این شرکت انتقاد کرده بود ، ۹،۲ درصد سهام این شرکت را خریدار کرد .

با خریداری این سهام ماسک به بزرگترین سهام دار این شرکت تبدیل شد .

تویتر نیز اعلام کرد که قصد دارد ایلان ماسک را به هیئت مدیره خود منصوب کند ، براساس بخشی از قراداد ماسک موافقت کرده است که تا زمانی که در هیئت مدیره است ۱۴،۹ درصد سهام این شرکت را خریداری نکند .

پاراگ اگراوال ، مدیر عامل تویتر نیز حضور ماسک را در هیئت مدیره این شرکت به سود این شرکت عنوان کرد ماسک هم در تویتی یاد کرد که بی صبرانه منتظر همکاری با تویتر و پاراگ استم .

این در حالی است که ایلان ماسک در صدر فهرست ثروتمندترین افراد مجله فوربس قرار گرفت است .