باب منندز:در مساله شکست ماموریت امریکا در افغانستان بازی دوگانه پاکستان فراموش نمی شود

باب منندز ریس کمیته خارجی مجلس سنای امریکا می گوید در شکست ماموریت امریکا در افغانستان بازی دوگانه پاکستان نقش اساسی داشته است.

او گفته است باید با پاکستان روی این مساله صحبت شود و این کشور پناهگاه امن برای تروریستان است.

خبرگزاری Ani  هندوستان به نقل از منندز نوشته درجلسه بررسی صلاحیت سفیران پیشنهادی وزارت خارجه برای سفارت‌های امریکا در پاکستان، هند و آلمان گفت: “در حالی که جنگجویان طالب سربازان امریکایی را در افغانستان می‌کشتند، اسلام‌آباد به آنها پناهگاه می‌داد… ما باید در آینده با حکومت پاکستان به صورت جدی در این مورد حرف بزنیم.”
این درحالیست که نقش پاکستان در شکست جمهوریت برجسته تر از تمام کشورهای دخیل در جنگ بست ساله افغانستان است .

اما در تازه ترین مورد عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته است این کشور اشتباهات جنگ بیست ساله امریکا در افغانستان را می پردازد .