بازداشت یک جنرال حکومت پیشین توسط استخبارات حکومت سرپرست در کابل

منابع محلی در ولایت کابل می‌گوید استخبارات حکومت سرپرست یک جنرال حکومت پیشین را در کابل بازداشت کرده است.

به گفته منبع،این جنرال حکومت پیشین «حسین خان سنگین» نام داشته و باشنده اصلی پنجشیر است و در حکومت پیشین فرمانده لوای محافظت عامه ریاست امنیت ملی بوده است.

منبع افزوده است وی روز دوشنبه،۱ جوزا از مربوطات ۳۱۵ بازداشت شده است.

هنوز علت بازداشت وی مشخص نیست.