بازداشت ۴۰ تن به اتهام خروج غیر قانونی از کشور

انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان در توییتی از بازداشت ۴۰ تن در بلخ خبر داد. سمنگانی گفته که این افراد قصد داشتند به صورت غیرقانونی از کشور خارج شوند.

معان سخنگوی طالبان گفته که افراد بازداشت شده پس از بازجویی دوباره رها شده‌اند، اما آن خانم‌های که محرم‌شان حاضر نشده‌اند، هنوز هم در بازداشت طالبان هستند. سمنگانی می‌گوید که زنان بازداشت شده در خانه خاص به سر می‌برند.