بازگشایی مکاتب دخترانه افغانستان محور دیدار نماینده سازمان همکاری اسلامی و امریکا

سازمان همکاری های اسلامی در‌یک بیانیه ای اعلام کرده است با نمانیده ویژه امریکا روی موضوعات حیاتی، کمک های بشردوستانه به افغانستان،مبارزه با تروریسم و حق تحصیل دختران صحبت کرده است.
در این اطلاعیه تاکید گردیده است تحصیل حق دختران است و‌مکاتب‌دخترانه‌ هرچه زودتر باید بازگشایی شود.
رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور حقوق بشر، دختران و زنان افغانستان نیز در این گفت و گو حضور داشت.