بازی میان تیم های کرکت افغانستان و زیمبابوه برای دومین باربه تعویق افتاد

مزمل اسلام خیل

برای دومین بار سه بازی ۵۰ آوره و دو بازی ۲۰ آوره میان تیم های کرکت افغانستان و زیمبابوه به تعویق افتاد

مسئولان کرکت بورد افغانستان با تائید این خبر می گوید که کشور میزبان به دلیل مشکلات تخنیکی در پخش زنده بازی های ۲۰ آوره و ۵۰ آوره میان این دو کشور ، بار دیگر این بازی ها به تعویق افتاده است ‌.

مسئولان کرکت بورد کشور ، با مسئولان تیم زیمبابوه در تماس اند تا تاریخ دیگر برای برگزاری مشخص کنند .

ابن در حالیست که بار اول این سلسله بازی ها بخاطر ویروس کرونا به تعویق افتاده بود .