باشندگان هلمند یک مسوول امر به معروف طالبان را به جرم تجاوز جنسی به دار آویختند

به نقل از منابع محلی،باشندگان ولایت هلمند یک تن‌ از مسوولین امر‌به معروف و نهی از منکر‌ طالبان‌را به جزم تجاوز جنسی  در‌این ولایت به دار‌ آویختند.

براساس گزارش منابع محلی از ولایت هلمند، باشندگان این شهر مولوی عبدالباقی سیار مسئول امر به معروف طالبان در ولسوالی گرشک هلمند را شب گذشته به دار آویخته اند.

مردم محل گفته اند این مسوول امر‌به معروف طالبان به هدف تجاوز جنسی به خانه ای یکی از این باشندگان ولایت هلمند وارد  شده بود .

اما مقامات مسوول در این مورد تاکنون چیزی نگفته است.