بانک جهانی از کمک یک میلیارد دالر به افغانستان خبرداد

بانک جهانی اعلام کرد که بیش از یک میلیارد دالر را از طریق سازمان ملل متحد و دیگر نهاد‌های غیر دولتی بین المللی به مردم افغانستان کمک‌ می‌کند.

این بانک روز گذشته اعلام کرد که این کمک از صندوق امانی بازسازی افغانستان (ARTF) به دنبال ۲۸۰ میلیون دلار بودجه ARTF پرداخت می‌شود که هدف آن حمایت از واکنش بشردوستانه در ماه‌های بحرانی زمستان است.

رویترز، گزارش داده وجوهی که در قالب کمک‌های بلاعوض ارائه می‌شود، هدف‌شان حمایت از ارایه  خدمات اساسی، محافظت از افغانستانی‌های آسیب پذیر، کمک به حفظ سرمایه انسانی و خدمات کلیدی اقتصادی و اجتماعی و کاهش نیاز به کمک‌های بشر دوستانه در آینده است.

درحالی این کمک ها به کشور از سوی بانک جهانی صورت می‌گیرد که مردم نگران حیف و میل شدن این کمک هاست و مستمندان از این کمک ها بهره نبرند.