بانک جهانی: ۳۸ درصد کسب و کارهای کوچک در‌افغانستان از فعالیت بازمانده است

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود ضمن ابراز نگرانی از وضعیت بد اقتصادی در افغانستان گفته است که ۳۸ درصد از کسب و کارهای کوچک و ۳۵ درصد فعالیت شرکت‌های بزرگ در افغانستان متوقف شده است.
به نقل از این بانک بخش های خصوصی افغانستان به شدت تحت تاثیرات سیاسی أفغانستان قرار گرفته است و تعداد زیادی مالکان کارهای کوچک مجبور اخراج کارمندان شان شده است.