بانک مرکزی افغانستان ۱۰ میلیون دالر فردا به بازار تزریق می کند

به دنبال افزایش ارزش دالر در براب پول افغانی بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده است فردا سه شنبه(۲۵ عقرب)  ده میلیون دالر به بازار عرضه می کند.

بانک مرکزی افغانستان با اعلام این خبر گفته است این مقدار پول از طریق داوطلبی وارد بازار می شود و دیگر بانک ها و صرافی ها که مایل باشند می توانند دراین داوطلبی شرکت کنند.

پس از دو روز سیر صعودی دالر امریکایی در بازار و افت ارزش پول افغانی در مقابل آن نرخ های مواد اولیه به صورت سرسام آور افزایش پیدا کرده بود که بی سابقه ترین افت پولی افغانی در دو دهه گذشته بود