بانک مرکزی: شرکت ها و اشخاص که خدمات پولی انجام می دهند جواز اخذ کنند

بانک مرکزی از تمام اشخاص و شرکت های خدمات پولی که انتقال پول را انجام می دهد خواست تا جواز اخذ کنند.

این بانک امروز سه شنبه ۲۳ حمل با نشر تویتی گفته است،اشخاص و صرافی های که در انتقال پول کار می کنند برای دریافت جواز هر چه زودتر به بانک مرکزی مراجعه کنند.

بانک مرکزی تصریح کرده است افراد که به صورت غیر قانونی فعالیت دارند باید فعالیت شان متوقف شود در غیر آن صورت با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.